Reklambilder åt Great Security

It’s Varro hjälpte reklambyrån Think Happy Thoughts att fotografera, retuschera och göra avancerade montagebilder till företaget Great Security. Hunden på bilden är Great Securitys nya maskot och skall symbolisera säkerhet. Bilderna kommer användas i reklamkampanjer, web, tryckmaterial m.m. Samtliga bilder på hunden är fotograferad i studio och miljön runt hunden är separata bilder skapade i datorn.

Reklambyrå: Think Happy Thoughts
Slutkund: Great Security
Foto: It’s Varro – Andreas Varro
Retusch: It’s Varro – Andreas Varro
AD/Koncept: Miran Annerblom Leander
Projektledare: Mariana Sjöblom