Big Brother

Big Brother

Big Brother är ett samhällsatiriskt verk som handlar om hur “storebror” ser oss. Den handlar om modern teknologi och hur storföretag samlar in information och bevakar oss, för bland annat kommersiella och andra syften. Men verket handlar också om hur vi i stor utsträckning är naiva och litar på att den information som samlas in om oss används på rätt sätt, vi accepterar avtal som vi aldrig läst igenom. Vi lämnar ifrån oss stora mängder data varje dag via våra smarttelefoner och datorer, så kallade “brödsmulor” vilket kommersiella intressen tar vara på.

Kontakta mig

Scroll Up